98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Zdalnie skuteczni

WODN w Sieradzu
Odsłony: 625

Projekt Zdalnie Skuteczni – na który pozyskaliśmy środki z ORE w Warszawie w wysokości 170 542 zł – realizujemy w najlepsze od września br. Początki były zawiłe, jak zwykle uwikłane w spory formalne kompetencyjne i organizacyjne. Nabór uczestników z falstartem, wizje realizacji… trochę sprzeczne, harmonogram aktualizowany na bieżąco. Na szczęście na najbliższą przyszłość pozostał tylko trud – wynikający z odpowiedzialności – sprawozdawczości i rozliczenia projektu. Póki co:

 • zakończyliśmy realizację szkoleń w czterech – z czternastu – grupach szkoleniowych;
 • trwają szkolenia w dziewięciu grupach szkoleniowych;
 • lada chwila rozpoczniemy szkolenie w ostatniej grupie szkoleniowej;
 • wąskim strumieniem spływają do edukatorów realizujących szkolenia w grupach szkoleniowych scenariusze lekcji, które znajdą się w opracowywanych dwóch pakietach materiałów edukacyjnych – jednym poświęconym edukacji humanistycznej i drugim dla edukacji matematyczno-przyrodniczej;
 • trwa postępowanie na wyłonienie wykonawców prac związanych z przygotowaniem do publikacji w/w dwóch pakietów edukacyjnych;
 • część spośród czternastu grup szkoleniowych realizowaliśmy, realizujemy i jeszcze będziemy realizować w szkołach, poza naszą siedzibą, m. in. w Wieluniu, Zduńskiej Woli, Masłowicach, Pęczniewie, Krokocicach, Ustkowie
 • każda grupa szkoleniowa, zgodnie z założeniami projektu, liczy dwanaście osób uczestników – państwa nauczycieli i często także dyrektorów;
 • w ocenie Uczestników szkoleń dość (lub) szczególnie istotne treści oraz inspiracje znajdują się w modułach szkoleniowych dotyczących: psychospołecznych aspektów edukacji zdalnej, metodyki edukacji zdalnej, monitorowania i oceny postępów uczniów w edukacji zdalnej, bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej i prawnych aspektów edukacji zdalnej;
 • pozostałe moduły – techniczne – (dot. m. in. Teams, Zoom, Meet, ZPE) są – w ocenie – trochę spóźnione w kontekście doświadczeń nauczycieli w ostatnich dwudziestu miesiącach;
 • znaczna część n-li podkreśla, że zdobywane podczas szkoleń wiedza i umiejętności mogą być istotnie przydatne w pracy dydaktyczno-wychowawczej, nie tylko realizowanej w formie zdalnej. Ostateczna weryfikacja użyteczności szkoleń nastąpi w praktyce zawodowej każdego Uczestnika;
 • praca Uczestników na platformie edukacyjnej ZPE (zpe.gov.pl) bywa wyzwaniem ze względu na konieczność zaliczania testów w poszczególnych modułach i rozwiązywanie quizów, które mają wysoko postawione progi zaliczenia, średnio 75%;
 • realizatorami szkoleń są doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci Ośrodka, którzy sami uczestnicząc w kaskadzie, są absolwentami szkolenia;
 • nie ma wątpliwości, że biegłość (sprawność) Uczestników w funkcjonowaniu na platformie edukacyjnej (zpe.gov.pl) i w uczestniczeniu w zdalnym doskonaleniu zawodowym jest wynikiem osobistego doświadczenia każdego nauczyciela z okresu pandemii i przejścia szkół na pracę zdalną;
 • udział Uczestników w doskonaleniu zawodowym w formie zdalnej wydaje się być już oczywistym i oczekiwanym doświadczeniem. Formy realizowane w trybie stacjonarnym są – zdaniem uczestników – okazją do nieskrępowanej wymiany opinii, doświadczeń; wreszcie do spotkań.

grant ORE


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu od marca do listopada br. będzie realizował grant Zdalnie skuteczni w ramach projektu przygotowania i wsparcia nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość, finansowanego z programu POWER. Adresatami (uczestnikami) szkoleń będą nauczycielki i nauczyciele przedszkoli i szkół wszystkich typów oraz poziomów kształcenia. Szkolenie – w łącznej liczbie 53 godz. – będzie obejmowało następujące moduły tematyczne:

 psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 organizacja procesu kształcenia i wychowania
 metodyka edukacji zdalnej
 monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej
 wybrane narzędzia edukacji zdalnej:
     - Microsoft Teams
     - Google Meet
     - Zoom
 multimedialne zasoby edukacyjne
 wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych
 zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 prawne aspekty edukacji zdalnej.

Połowa zajęć będzie realizowana w formie zdalnej i połowa w formie stacjonarnej w WODN w Sieradzu. W ramach udziału w projekcie uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do przygotowania jednego materiału edukacyjnego (np. scenariusza lekcji lub zadania lub syllabusa, …) do wykorzystania w pracy z dziećmi/uczniami w systemie zdalnym. Materiały złożą się na zwartą publikację wydaną pod patronatem ORE w Warszawie. Praca nad materiałem będzie wspierana indywidualnymi i grupowymi konsultacjami.

Udział w grancie jest bezpłatny. Każda uczestniczka i uczestnik otrzyma nośniki i materiały szkoleniowe oraz serwis cateringowy.

Program szkolenia został zaprojektowany tak, aby ukształtowane umiejętności uczestników były przydatne zarówno w czasie pandemii, jak również po jej ustaniu i powrocie do normalnej codzienności szkolnej.

Państwa dyrektorów i nauczycieli zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji w formularzu FORMS do 26 lutego br. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt: 43/822 36 91 w. 201 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kategoria: