98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Dorota Staszak

Świetlica szkolna to przestrzeń, w której uczniowie spędzają czas wolny od zajęć. Sytuacja, w której się znaleźliśmy zupełnie zmieniła zasady jej funkcjonowania. Zmieniły się priorytety w edukacji zdalnej – najważniejszym stał się dobrostan uczniów, relacje oraz rozwój zainteresowań i kompetencji. W edukacji zdalnej najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa ucznia, jego relacje z nauczycielem, rówieśnikami, ale również ważne są jego potrzeby i rozwój. Powinniśmy zadać sobie pytanie, co w tej sytuacji jest możliwe do zrealizowania i jak najlepiej wykorzystać ten czas. Warto zadać uczniom pytanie, czego chcieliby się nauczyć lub dowiedzieć czy czują potrzebę kontaktu z nauczycielem lub grupą rówieśniczą. Warto zachęcić uczniów, aby rozwijali swoje zainteresowania i pasje, aby poszukiwali. Może zechcą po tygodniu podzielić się z kolegami lub z nauczycielem tym, czego się nauczyli przez ten okres.

Warto również zachęcać do np. obejrzenia sztuki teatralnej, przeczytania książki, wizyty w wirtualnym muzeum i napisanie krótkiej recenzji lub zaprezentowania w taki sposób, aby innych zachęcić do obejrzenia, przeczytania czy odwiedzin.

Edukacja zdalna to okazja do zachęty generowania własnych pomysłów i wyzwań, doświadczeń, aby później dzielić się wynikami z innymi dziećmi, również z nauczycielem.

Potrzebą rozwojową każdego dziecka jest ciekawość, zainteresowanie. Dobierajmy tak zadania do pracy zdalnej, aby w pierwszej kolejności wykorzystać dostępność „materiałów” w domu (np. papier, zabawki dziecka, obowiązki domowe, rodzeństwo), a dopiero na końcu komputer i dostępne w sieci narzędzia i zasoby. Zadania powinny stwarzać dziecku możliwość wykorzystania własnych pomysłów i pozwolić na samodzielność, ale również na próby i błędy.

Zajęcia w świetlicy szkolnej jako zajęcia pozalekcyjne, to:

,,Zajęcia organizowane w szkole poza lekcjami i obowiązującym programem szkolnym, których celem jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów”.

Głównym celem organizowania zajęć świetlicowych jest więc ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów ucznia, ale również zapewnienie mu alternatywnego spędzania czasu wolnego. Co możemy więc zaproponować jako nauczyciele świetlicy:

• zabawy konstrukcyjne (np. pocięte słomki, kulki z plasteliny i łączenie w bryły lub wymyślone konstrukcje – wykonanie zdjęć),
• mierzenie, ważenie, czytanie przepisów kulinarnych,
• dzień z zegarkiem w ręku (planowanie dnia pracy),
• tworzenie gry, a potem rozegranie jej z członkami rodziny,
• pisanie pamiętnika (umiejętność budowania zdań, poszerzenie słownictwa);
• różne pomysły na prace plastyczne,
• konkursy,
• ćwiczenia dykcji (wierszyki łamiące języki) – nagrywanie ich.

Stwarzajmy przestrzeń, w której zamieszczać będziemy wszelką działalność dzieci (np. zakładka na stronie szkoły, Librus,).

Propozycje stron, które możemy zaproponować dzieciom:

https://miastodzieci.pl/zagadki/lamiglowki-logiczne
http://klanza.bialystok.pl/zwierzatka-zakladki-origami
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kultura-sztuka/slynne-obrazy
https://mojedziecikreatywnie.pl/
https://ninateka.pl/ – portal ze sztuką, muzyką, filmem, teatrem, literaturą (w tym bajki, animacje i słuchowiska dla dzieci)
https://www.jigsawplanet.com
https://www.krzyzowki.edu.pl/generator.php
https://learningapps.org/
https://quizizz.com/admin
https://wordwall.net/myactivities

link do testu sprawdzającego wiedzę o bezpieczeństwie w sieci -
https://test bezpieczeństwa.specfile.pl/quiz

Oprac. Dorota Staszak

Violetta Florkiewicz

Obowiązuje zdalne nauczani. Oprócz zajęć edukacyjnych, formą zdalną objęte są również zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęcia rewalidacyjne oraz WWR (Wczesne Wspomaganie Rozwoju).
Dla grupy dzieci ze SPE, w tym głównie dla uczniów z umiarkowaną, znaczną, głęboką niepełnosprawnością intelektualną lub objętych WWR wybrano szczególny sposób realizacji zarówno terapii, jak i edukacji w formie zdalnej. Określono, iż sposobem na realizację wspomnianego zadania ze strony nauczyciela jest: ”przygotowanie informacji dla rodziców o dostępnych materiałach i wskazanie możliwych dla dziecka, form ich realizacji.”

czytaj całość

Wiesława Chlebowska

Szanowni Państwo Nauczyciele Bibliotekarze

Zamknięcie szkół z powodu pandemii spowodowało przeniesienie działań biblioteki szkolnej do rzeczywistości wirtualnej, a kontakty z uczniami stały się zapośredniczone. Aby je utrzymywać i realizować misję wspierania procesu dydaktyczno-wychowawczego, nauczyciel bibliotekarz może realizować różnorodne formy pracy i korzystać z różnych narzędzi TIK.

Zapraszamy na Platformę Informacyjną WODN i BP w Sieradzu, gdzie zostały zgromadzone informacje, materiały metodyczne i porady na temat pracy zdalnej z uczniem, a także organizacji pracy biblioteki szkolnej i warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza.

Znajdą tam Państwo zasoby przydatne w pracy zdalnej (i nie tylko) biblioteki szkolnej. Bezpośredni dostęp do Platformy: http://wodnsieradz.edu.pl/szkolenia-e-learningowe-2

Mogą Państwo przeglądać te zasoby jako goście (zaloguj się jako gość) lub jako uczestnicy, zgłaszając swój udział na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Goście mają możliwość przeglądania zasobów, natomiast uczestnicy po zalogowaniu mogą zasoby tworzyć. Po zgłoszeniu uczestnictwa na ww. adres mailowy otrzymają Państwo loginy i hasła do Platformy i będą mogli zamieszczać swoje propozycje działań oraz dyskutować na forum. Zapraszamy serdecznie do aktywnego uczestnictwa i dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszam, Wiesława Chlebowska

Dorota Wiśniewska

Uczeń zdolny należy do grupy określanej mianem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Najczęściej specjalne potrzeby edukacyjne wiąże się głównie z grupą dzieci/uczniów z szeroko pojętymi problemami w uczeniu się, niepełnosprawnością intelektualną czy fizyczną. Zdolności rozwijają się niezależnie od rozwoju fizycznego dzieci. Dotyczy zarówno dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych. Rozwój zdolności wiąże się z prawidłowościami rozwoju psychicznego. Już od najmłodszych lat możemy zaobserwować między dziećmi różnice indywidualne. Dotyczą one szybkości i poprawności myślenia, bogactwa i oryginalności pomysłów, tempa i łatwości wykonywania różnych działań, a także rysowania, malowania, wykonywania precyzyjnych czynności manualnych, gry na instrumencie muzycznym itd. Różnice te określa się mianem zdolności. Najwcześniej pojawiają się zdolności matematyczne i artystyczne – zwłaszcza plastyczne i muzyczne. W miarę upływu lat różnicują się one i pojawiają coraz bardziej wyspecjalizowane grupy zdolności.

Zamieszczamy listę poradników do pracy z uczniem zdolnym na poszczególnych edukacjach. Każdy z poradników zawiera opis różnorodnych zadań, ćwiczeń, zabaw, które można wykorzystać w pracy z uczniem uzdolnionym.

Czytaj więcej: Praca z uczniem zdolnym
Ewa Ruszkowska

Przed nami drugi miesiąc pracy w nowej rzeczywistości. Nie tylko dla uczniów i nauczycieli przedmiotów, ale i dla szkolnych specjalistów. Nikt z nas nie ma sprawdzonych mechanizmów postępowania ani uświęconych procedur. Po pierwszym miesiącu pracy wiemy już (prawie), jak funkcjonują platformy do kontaktów zdalnych, znamy obowiązujące nas przepisy prawa oświatowego.

Każdego z nas marcowa rzeczywistość zastała w trakcie realizacji wielu zadań pomocowych, realizowanych w kontakcie indywidualnym, grupowym oraz środowiskowym.

czytaj całość