98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Klauzula informacyjna

WODN w Sieradzu

Zgodnie przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) i z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu z siedzibą przy ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o przeprowadzenie formy doskonalenia, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO,
 4. dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu,
 6. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego, wynikającego z przepisów prawa.
 7. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym również profilowaniu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m.in. z zasadami archiwizacji).
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o przeprowadzenie formy doskonalenia oraz wystawienia stosownego zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.
Sylwester Płachta
Kategoria:

HAZARD baner 1920x1080 2

 • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wznawia ogólnopolską akcję edukacyjną, której celem jest podniesienie świadomości o  zagrożeniach związanych z uzależnieniem od hazardu i uczestnictwem w nielegalnych grach hazardowych.
 • W poprzednich edycjach akcji zorganizowano  ponad 1,6 tys. spotkań w szkołach. Wzięło w  nich udział prawie 110 tys. osób.
 • Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Czytaj więcej: Hazard? Nie daj się wciągnąć! – akcja KAS
WODN w Sieradzu
Kategoria:

Deklaracja dostępności Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • formularz kontaktowy nie posiada dołączonych etykiet tekstowych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych i video

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Świątek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 43 822 36 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
 • Adres: 98-200 Sieradz
  ul. 3 Maja 7
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 43 822 36 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, wchodzą:
- Główna siedziba przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu, w której znajdują się sale wykładowe, pokoje konsultantów oraz pomieszczenia administracji. Do budynku prowadzą dwa wejścia:
 - jedno w szczycie budynku, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 - drugie od strony Ośrodka WORD wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich i windę.
Obiekt posiada parking z przodu budynku bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych oraz dostęp do parkingu Ośrodka WORD z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia są przystosowane do wózków inwalidzkich, w obiekcie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

- Oddział w Wieluniu ul. Piłsudskiego 6,  w którym znajdują się sale wykładowe, pokój konsultantów oraz pomieszczenia administracji. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od frontu budynku, drugie z tyłu od strony parkingu. Nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada parking z tyłu budynku bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia nie są przystosowane do wózków inwalidzkich.

Do pomieszczeń przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

WODN w Sieradzu
Kategoria:
“KOLOROWY POTWÓR” Anne Llenas
Emocje w słoikach...czyli jak sobie poradzić z uczuciami...

KOLOROWY POTWÓR   to bardzo prosta, kolorowa i jednocześnie zabawna historia. 
 
Atrakcyjna dla dzieci od pierwszego spojrzenia – bo jest POTWÓR!
 
Straszny? Śmieszny? Smutny?
 
Z tym Potworem można lepiej zrozumieć świat emocji. Dzieci nauczą się je rozpoznawać i nazywać, pomagając głównemu bohaterowi uporządkować jego pomieszane uczucia.
 
To niezwykła podróż w  emocjonalny świat małych  i dużych. Jest tam smutek, radość, złość, spokój, nawet trochę miłości – wszystko zawarte w kolorach.  I umieszczone w słoikach.  I jest jeszcze ktoś…
 
Na szczególną uwagę zasługuje twórcza strona tej publikacji – niezwykle kolorowe ilustracje, które przykuwają uwagę i uruchamiają wyobraźnię, przemawiają do dzieci - są jakby rysowane ręką dziecka.
Jeszcze wspanialsza jest wersja pop-up "Kolorowego potwora"
 
Polecam tę książeczkę do lektury przedszkolnej i domowej. Zachęcam do wykorzystania postaci i motywów z książki do aktywności plastycznej, zabawowej, a nade wszystko do rozmów o (nie tylko dziecięcych) emocjach.
 
do pobrania

Kolorowy potwór w przedszkolu - 1 (wersja.docx)
Kolorowy potwór w przedszkolu - 1 (wersja .pdf)
Kolorowy potwór w przedszkolu - 2 (wersja .docx)
Kolorowy potwór w przedszkolu - 2 (wersja .pdf)

 

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • formularz kontaktowy nie posiada dołączonych etykiet tekstowych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych i video

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • Czytanie zawartości strony przez lektora
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Powiększony kursor

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Świątek, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (43 822 36 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu Adres: 98-200 Sieradz ul. 3 Maja 7 E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Telefon: 43 822 36 91 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, wchodzą:

- Główna siedziba przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu, w której znajdują się sale wykładowe, pokoje konsultantów oraz pomieszczenia administracji. Do budynku prowadzą dwa wejścia: - jedno w szczycie budynku, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. - drugie od strony Ośrodka WORD wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich i windę. Obiekt posiada parking z przodu budynku bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych oraz dostęp do parkingu Ośrodka WORD z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia są przystosowane do wózków inwalidzkich, w obiekcie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

- Oddział w Wieluniu ul. Piłsudskiego 6, w którym znajdują się sale wykładowe, pokój konsultantów oraz pomieszczenia administracji. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od frontu budynku, drugie z tyłu od strony parkingu. Nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada parking z tyłu budynku bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia nie są przystosowane do wózków inwalidzkich.

Do pomieszczeń przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.