98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Szkolenia rad pedagogicznych

WODN w Sieradzu
Odsłony: 693

Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi:
 do 4 godzin – 200 zł za godzinę szkolenia
 5 godzin i więcej – 160 zł za godzinę szkolenia

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

Temat Osoba prowadząca Zapisy online

Działania dla mózgu, czyli jak się odżywiać i jak się uczyć, żeby lepiej pamiętać?

Anna Guć

 Szkolenie RP (POP)

Dziecko z cukrzycą w szkole

Anna Kowalczyk

 Szkolenie RP (POP)

Innowacje pedagogiczne w szkole – nie taki diabeł straszny

Ilona Lewandowska

 Szkolenie RP (POP)

Jak aktywizować/ motywować uczniów podczas lekcji on-line?

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (POP)

Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa w realizacji zadań wychowawczo – psychoprofilaktycznych

Ewa Ruszkowska

 Szkolenie RP (POP)

Jak wspierać uczniów w uczeniu się?

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (POP)

Lekcje o zdrowiu, czyli dlaczego i jak promować prawidłowe odżywianie? Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Anna Guć

 Szkolenie RP (POP)

Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (POP)

Metoda gamifikacji w pracy z zespołem klasowym

Małgorzata Ziarnowska

 Szkolenie RP (POP)

Metody dialogiczne w pracy nauczyciela i wychowawcy

Małgorzata Ziarnowska

 Szkolenie RP (POP)

Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (POP)

Narzędzia TOC w edukacji, czyli jak rozwijać umiejętność czytania i logicznego myślenia?

Anna Guć

 Szkolenie RP (POP)

Ocenianie kształtujące w wychowaniu fizycznym

Tomasz Kuś

 Szkolenie RP (POP)

Potencjał ucznia – jak go rozpoznać i wykorzystać?

Agata Janiak, Dorota Błaszczyk

 Szkolenie RP (POP)

W trosce o dobrostan – zarządzanie energią życiową jako profilaktyka zdrowotna

Ewa Ruszkowska

 Szkolenie RP (POP)

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH C.D.

Temat Osoba prowadząca Zapisy online

Dlaczego Cię nie rozumiem, dlaczego Ty nie rozumiesz mnie?” – zaburzenia zdolności niewerbalnego uczenia się u dzieci ze SPE

Adriana Dzieran

 Szkolenie RP (cd)

Jak integrować zajęcia wychowania fizycznego z innymi przedmiotami nauczania – jakimi i w oparciu o jaki motyw?

Tomasz Kuś

 Szkolenie RP (cd)

Myślenie wizualne w szkole

Anna Kowalczyk

 Szkolenie RP (cd)

Narzędzia TIK w nowoczesnych metodach nauczania

Alicja Ingram

 Szkolenie RP (cd)

Ocenianie kształtujące – prosty sposób na poprawę motywacji uczniów do uczenia się

Grażyna Raźniewska

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (cd)

Odpowiedzialność prawna nauczycieli w kontekście aktualnych przepisów prawa oświatowego

Grażyna Raźniewska

 Szkolenie RP (cd)

Opracowanie i wdrożenie innowacji w przedszkolu – zadanie (nie tylko) dla ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Kamila Wolska

 Szkolenie RP (cd)

Organizacja i realizacja procesu dydaktycznego – źródła motywacji uczniów oraz inspiracji nauczycieli

Olgierd Neyman

 Szkolenie RP (cd)

Profil szkoły jako skuteczne narzędzie diagnozy i ewaluacji

Olgierd Neyman

 Szkolenie RP (cd)

Raport z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty i co dalej? – wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej

Ilona Lewandowska

 Szkolenie RP (cd)

Szkoła w aspekcie aktualnych przepisów prawa oświatowego

Grażyna Raźniewska

 Szkolenie RP (cd)

Wizerunek w pracy nauczyciela

Anna Kowalczyk

 Szkolenie RP (cd)

Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie

Alicja Ingram

 Szkolenie RP (cd)
Kategoria: