98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

WODN w Sieradzu
Odsłony: 624
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

Komputerowa obróbka zdjęć za pomocą programu Gimp w dydaktykach przedmiotowych

 20 godzin,

Joanna Wójciak

100 PLN

 Joanna Wójciak - zapisy na szkolenia

LearningApps jako platforma do wykorzystania gotowych i tworzenia multimedialnych gier oraz pomocy dydaktycznych

 10 godzin,

Joanna Wójciak

40 PLN

 Joanna Wójciak - zapisy na szkolenia

Mentimenter, LiveWorksheeds, AnsewrGarden jako narzędzia ua-trakcyjniające edukację zdalną i stacjonarną

 12 godzin,

Joanna Wójciak

40 PLN

 Joanna Wójciak - zapisy na szkolenia

Notes zajęć w aplikacji MS Teams

 2 godziny,

Anna Zalewska

forma bezpłatna

 Anna Zalewska - zapisy na szkolenia

Nowoczesny wymiar interaktywnych prezentacji multimedialnych w Focusky

 12 godzin,

Joanna Wójciak

40 PLN

 Joanna Wójciak - zapisy na szkolenia

Programowanie wizualne w Scratch

 10 godzin,

Joanna Wójciak

40 PLN

 Joanna Wójciak - zapisy na szkolenia

Tworzenie i obróbka instruktażowych filmów edukacyjnych wspierających proces lekcyjny w nauczaniu zdalnym oraz tradycyjnym

 8 godzin,

Joanna Wójciak

30 PLN

 Joanna Wójciak - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie narzędzi Google Dysk w pracy nauczyciela

 12 godzin,

Joanna Wójciak

40 PLN

 Joanna Wójciak - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK sprzyjających uczeniu się w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym

 12 godzin,

Joanna Wójciak

40 PLN

 Joanna Wójciak - zapisy na szkolenia
Kategoria: