98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Wychowanie i profilaktyka

WODN w Sieradzu
Odsłony: 654
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

ABC profilaktyki szkolnej

 3 godziny,

Ewa Ruszkowska

20 PLN

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia

Arteterapia jako metoda wspierająca budowanie relacji oraz psychicznego i fizycznego dobrostanu

 20 godzin,

Wiesława Chlebowska

100 PLN

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Czy jem zdrowo, czyli jak uczyć o prawidłowym odżywianiu? Pomysły na godziny wychowawcze i nie tylko

 5 godzin,

Anna Guć

30 PLN

 Anna Guć - zapisy na szkolenia

Dobry start – budujemy zespół klasowy

 1 godzina,

Dorota Błaszczyk
Agata Janiak

forma bezpłatna

 Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia

Jak „dogadać się" z 30 nastolatkami i ich rodzicami?

6 godzin,

Dorota Błaszczyk
Agata Janiak

30 PLN

 Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia

Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych

 15 godzin,

Ewa Ruszkowska

50 PLN

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia

Metoda biblioterapii i bajkoterapii w rozwijaniu kompetencji emocjonalno – społecznych

 12 godzin,

Wiesława Chlebowska

40 PLN

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Nie kto winny, a jak to rozwiązać!? Interwencja wychowawcza we współpracy nauczycieli i rodziców

 14 godzin,

Ewa Ruszkowska

50 PLN

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia

Socjometria, czyli co w klasie piszczy?

 12 godzin,

Ewa Ruszkowska

40 PLN

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem

 20 godzin,

Ewa Ruszkowska
Wiesława Chlebowska

100 PLN

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia

Stres? Daję radę! O tym, jak uczyć uczniów radzenia sobie ze stresem

 12 godzin,

Ewa Ruszkowska

40 PLN

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia

Szkolna Interwencja Profilaktyczna (część II). Interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi

 16 godzin,

Ewa Ruszkowska

100 PLN

 Ewa Ruszkowska - zapisy na szkolenia

Szkolny system przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

 20 godzin,

Andrzej Kołodziejczyk

300 PLN

 Andrzej Kołodziejczyk - zapisy na szkolenia
Kategoria: