98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Matematyka

WODN w Sieradzu
Odsłony: 720
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

Edukacja ekologiczna na lekcjach matematyki

 6 godzin,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Edukacja ekonomiczna na lekcjach matematyki

 6 godzin,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

 4 godziny,

Grażyna Raźniewska

30 PLN

Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia 

Innowacje na lekcjach matematyki

 4 godziny,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Jak analizować wyniki egzaminu ósmoklasisty z matematyki?

 6 godzin,

Grażyna Raźniewska

30 PLN

 Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia

Jak mówić, żeby uczniowie chcieli się uczyć?

 2 godziny,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Jak opracować i wykorzystać wyniki egzaminu ósmoklasisty?

 5 godzin,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Jak wykorzystać na lekcjach matematyki metodę projektu?

 6 godzin,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Jak zaplanować zajęcia wspomagające z matematyki?

 6 godzin,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Kilka sposobów na powtórki przed egzaminem

 4 godziny,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki

 6 godzin,

Grażyna Raźniewska

30 PLN

 Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia

Matematyczny pokój zagadek

 6 godzin,

Grażyna Raźniewska

30 PLN

 Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia

Metody aktywizujące na lekcjach matematyki w edukacji zdalnej

 6 godzin,

Grażyna Raźniewska

30 PLN

Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia 

Nie taka matematyka straszna …

 4 godziny,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Ocenianie na lekcjach matematyki

 6 godzin,

Grażyna Raźniewska

30 PLN

 Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia

Planowanie pracy nauczyciela matematyki

 12 godzin,

Grażyna Raźniewska

40 PLN

Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia 

Poznajemy ofertę fundacji mBanku

 4 godziny,

Dorota Żuberek

forma bezpłatna

 Dorota Żuberek - zapisy na szkolenia

Rola zadań tekstowych w edukacji

 6 godzin,

Grażyna Raźniewska

30 PLN

Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia 
Kategoria: