98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

WODN w Sieradzu
Odsłony: 1233
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

Alternatywne metody komunikacji – PCS, SPPE oraz nowoczesne technologie – aplikacje, komunikatory Go Talk, TIM – Things w pracy z uczniem o SPE, w tym ze spektrum autyzmu

 15 godzin,

Violetta Florkiewicz

50 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Gamifikacja – efektywna metoda pracy i budowania motywacji uczniów ze SPE, w tym uczniów z zespołem Aspergera

 10 godzin,

Violetta Florkiewicz

40 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Gry i zabawy edukacyjne wyzwalające aktywność dziecka ze SPE

 4 godziny,

Adriana Dzieran

30 PLN

 Adriana Dzieran - zapisy na szkolenia

Indywidualizacja w 10 polach aktywności pracy z uczniem ze SPE, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

 12 godzin,

Violetta Florkiewicz

40 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Jak atrakcyjnie prowadzić zajęcia rewalidacyjne, w tym inspiracje z wykorzystaniem TIK?

 12 godzin,

Violetta Florkiewicz

40 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Koncentracja wymaga uwagi – ćwiczenia i zabawy dla uczniów z ADHD, spektrum autyzmu oraz zaburzeniami integracji sensorycznej

 12 godzin,

Violetta Florkiewicz

40 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Organizacja kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2021-2022 w świetle aktualnych rozwiązań prawnych

 15 godzin,

Violetta Florkiewicz

50 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Praktyczne rozwiązania – zasady, metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne w pracy z dzieckiem ze SPE

 8 godzin,

Adriana Dzieran

30 PLN

  Adriana Dzieran - zapisy na szkolenia

Program MEiN „Edukacja dla wszystkich" – rozwiązania legislacyjno – organizacyjne, które będą wdrażane w roku szkolnym 2021-2022

 2 godziny,

Violetta Florkiewicz

20 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Rozwijanie potencjału uczenia się – czyli, jak zachęcić do nauki ucznia ze SPE

 4 godziny,

Adriana Dzieran

30 PLN

  Adriana Dzieran - zapisy na szkolenia

Skuteczne metody pracy w klasie zróżnicowanej – odwrócona klasa, gamifikacja, nauka przez doświadczanie

 6 godzin,

Violetta Florkiewicz

30 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Szkoła woła nas – uczeń ze SPE w zespole klasowym – jak pomóc uczniowi w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole?

 4 godziny,

Adriana Dzieran

30 PLN

  Adriana Dzieran - zapisy na szkolenia

Trudne zachowania u dzieci ze spektrum autyzmu – jak radzić sobie z intensywną energią?

 6 godzin,

Violetta Florkiewicz

30 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Uczeń ze spektrum autyzmu niezgrany sensorycznie – diagnoza i terapia z wykorzystaniem metody Delacato

 15 godzin,

Violetta Florkiewicz

50 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Wpływ zaburzeń modulacji sensorycznej na koncentrację uwagi – wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne

 2 godziny,

Violetta Florkiewicz

20 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie "Metody skryptów" w przygotowaniu dzieci z zespołem Aspergera lub autyzmem do nauki w szkole

 6 godzin,

Violetta Florkiewicz

30 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie aplikacji – Flipgrid, Vocaroo, Friendty, Pszczółka, "Przyjazne aplikacje" w edukacji uczniów ze SPE, w tym ze spektrum autyzmu

 3 godziny,

Violetta Florkiewicz

20 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie metody P. Krantz i E. Mc Clannahan w edukacja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera

 12 godzin,

Violetta Florkiewicz

40 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie zalecanej przez MEiN klasyfikacji ICF w opracowaniu oceny funkcjonalnej uczniów ze SPE

 2 godziny,

Violetta Florkiewicz

20 PLN

 Violetta Florkiewicz - zapisy na szkolenia

Kategoria: