98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Kompleksowe wspomaganie placówki

WODN w Sieradzu
Odsłony: 475
Temat Całkowita liczba godzin wspomagania Kierownik projektu Koszt wspomagania Zapisy online

Działania wychowawcze i profilaktyczne w przedszkolu mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań dzieci

 

Dorota Wiśniewska

 

 Kompleksowe wspomaganie szkoły

Innowacje pedagogiczne krok po kroku – tworzenie wewnętrznych procedur i dokumentacji; opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych w szkole

 

Ilona Lewandowska

    Kompleksowe wspomaganie szkoły

Jak dbać o jakość komunikacji interpersonalnej w szkole?

 

Jadwiga Wysocka

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Ocenianie wspierające uczenie się

 

Jadwiga Wysocka

    Kompleksowe wspomaganie szkoły

Od analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do planu działań doskonalących efekty kształcenia

 

Ilona Lewandowska

    Kompleksowe wspomaganie szkoły

Procesy edukacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji  uczenia się

 

Jadwiga Wysocka

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Program profilaktyczny GOLDEN FIVE. Pięć kluczowych „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły, sukcesach edukacyjnych i relacjach w klasie

 

Ewa Ruszkowska

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i w placówce oświatowej

 

Ewa Ruszkowska

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

Dorota Wiśniewska

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu na rzecz rozwoju dzieci. Partnerskie relacje i działania

 

Dorota Wiśniewska

    Kompleksowe wspomaganie szkoły
Kategoria: