98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Języki obce

WODN w Sieradzu
Odsłony: 726
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

„Colour my English” – elementy wizualne w nauczaniu języka angielskiego

 5 godzin,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Christmas in English

 2 godziny,

Anna Zalewska

forma bezpłatna

 Anna Zalewska - zapisy na szkolenia

Europejski Dzień Języków w szkole

 2 godziny,

Anna Zalewska

forma bezpłatna

 Anna Zalewska - zapisy na szkolenia

Gamifikacja – włączenie elementów i mechanizmów gry do dydaktyki języka angielskiego, zarówno  w nauczaniu tradycyjnym, jak i w nauczaniu zdalnym

 10 godzin,

Krystyna Juźwicka

Joanna Wójciak

40 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Gry i zabawy ruchowe w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej

 4 godziny,

Anna Zalewska

forma bezpłatna

 Anna Zalewska - zapisy na szkolenia

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej; wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie dydaktycznym

 12 godzin,

Krystyna Juźwicka

Violetta Florkiewicz

40 PLN

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Język angielski w świecie baśni, bajki i muzyki – praca z dziećmi na zajęciach języka angielskiego

 10 godzin,

Krystyna Juźwicka

Wiesława Chlebowska

40 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Kompetencja interkulturowa w edukacji językowej

 4 godziny,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach języka obcego

 4 godziny,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Metody aktywizujące rozwijające samodzielność ucznia w uczeniu się („lekcja odwrócona" –   flipped lesson, stacje edukacyjne)

 6 godzin,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Ocenianie wspierające a rozwój wiedzy i umiejętności uczniów na lekcjach języka niemieckiego w szkole podstawowej

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia 

Pisanie kreatywne („Creative Writing”)  na lekcjach języka angielskiego

 5 godzin,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Praca z dziećmi na lekcjach języka angielskiego – integrowanie umiejętności językowych, gry i zabawy językowe

 5 godzin,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Projekt edukacyjny na lekcjach języka angielskiego

 4 godziny,

Anna Zalewska

forma bezpłatna

 Anna Zalewska - zapisy na szkolenia

Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego

 4 godziny,

Anna Zalewska

forma bezpłatna

 Anna Zalewska - zapisy na szkolenia

Rozwijanie kompetencji językowych ucznia z wykorzystaniem metody Matthew Lipmana na lekcjach języka obcego

 6 godzin,

Krystyna Juźwicka

Dorota Wiśniewska

30 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Wykorzystanie piosenki i filmu na lekcjach języka angielskiego

 4 godziny,

Anna Zalewska

forma bezpłatna

 Anna Zalewska - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie potencjału ucznia zdolnego w nauczaniu języka obcego – kreatywność, autonomia, motywacja

 10 godzin,

Krystyna Juźwicka

Dorota Wiśniewska

40 PLN

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Kategoria: