Język polski

WODN w Sieradzu
Odsłony: 850
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

„Co jest nudne, to jest trudne” – metody, techniki i narzędzia wspomagające uczenie się uczniów  

 15 godzin,

Ilona Lewandowska

50 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

„Lekturownik małolata”, czyli garść pomysłów na realizację lektur szkolnych w klasach IV-VI

 12 godzin,

Ilona Lewandowska

40 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

„Lekturownik nastolatka”, czyli garść pomysłów na realizację lektur szkolnych w klasach VII-VIII

 12 godzin,

Ilona Lewandowska

40 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Czytam, badam, odpowiadam … – egzaminacyjne perypetie ósmoklasistów z tekstem nieliterackim

 6 godzin,

Ilona Lewandowska

30 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Egzamin na 100% – jak skutecznie przygotowywać uczniów do spełnienia wymagań podstawy programowej?

 12 godzin,

Ilona Lewandowska

40 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i co dalej? – refleksje i rekomendacje do pracy dydaktycznej po egzaminie 2021

 3 godziny,

Ilona Lewandowska

30 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Egzaminacyjny supermix – jak powtarzać wymagania z zakresu kształcenia językowego i poetyki

 6 godzin,

Ilona Lewandowska

30 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Międzyszkolne potyczki integracyjne jako sposób na współpracę międzyszkolną i promocję

 5 godzin,

Dorota Błaszczyk

Agata Janiak

30 PLN

 Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia

Nie nudzić lekturami – sposoby na ciekawe lekcje języka polskiego

 6 godzin,

Agata Janiak

Dorota Błaszczyk

30 PLN

 Agata Janiak - zapisy na szkolenia

Praca domowa – anachronizm czy konieczność? Twórcza praca domowa z języka polskiego

 6 godzin,

Agata Janiak

Dorota Błaszczyk

30 PLN

  Agata Janiak - zapisy na szkolenia

Spacerkiem po lekturach – jak skutecznie powtarzać lektury do egzaminu ósmoklasisty

 6 godzin,

Ilona Lewandowska

30 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Sposoby na udane lekcje języka polskiego

 6 godzin,

Agata Janiak

Dorota Błaszczyk

30 PLN

 Agata Janiak - zapisy na szkolenia

Uczeń – orator. Ćwiczenie ustnych wypowiedzi i rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych

 6 godzin,

Agata Janiak

Dorota Błaszczyk

30 PLN

 Agata Janiak - zapisy na szkolenia

Wypowiedź argumentacyjna – to się da zrobić. Praktyczne ćwiczenia dla ucznia

 6 godzin,

Agata Janiak

Dorota Błaszczyk

30 PLN

 Agata Janiak - zapisy na szkolenia
Kategoria: