98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu
Kategoria:
Temat Całkowita liczba godzin wspomagania Kierownik projektu Koszt wspomagania Zapisy online

Działania wychowawcze i profilaktyczne w przedszkolu mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań dzieci

 

Dorota Wiśniewska

 

 Kompleksowe wspomaganie szkoły

Innowacje pedagogiczne krok po kroku – tworzenie wewnętrznych procedur i dokumentacji; opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych w szkole

 

Ilona Lewandowska

    Kompleksowe wspomaganie szkoły

Jak dbać o jakość komunikacji interpersonalnej w szkole?

 

Jadwiga Wysocka

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Ocenianie wspierające uczenie się

 

Jadwiga Wysocka

    Kompleksowe wspomaganie szkoły

Od analizy wyników egzaminu ósmoklasisty do planu działań doskonalących efekty kształcenia

 

Ilona Lewandowska

    Kompleksowe wspomaganie szkoły

Procesy edukacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji  uczenia się

 

Jadwiga Wysocka

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Program profilaktyczny GOLDEN FIVE. Pięć kluczowych „złotych obszarów”, które decydują o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły, sukcesach edukacyjnych i relacjach w klasie

 

Ewa Ruszkowska

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Promocja i ochrona zdrowia psychicznego w szkole i w placówce oświatowej

 

Ewa Ruszkowska

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

 

Dorota Wiśniewska

 

  Kompleksowe wspomaganie szkoły

Współpraca nauczycieli i rodziców w przedszkolu na rzecz rozwoju dzieci. Partnerskie relacje i działania

 

Dorota Wiśniewska

    Kompleksowe wspomaganie szkoły
WODN w Sieradzu
Kategoria:

Koszt szkolenia rady pedagogicznej wynosi:
 do 4 godzin – 200 zł za godzinę szkolenia
 5 godzin i więcej – 160 zł za godzinę szkolenia

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

Temat Osoba prowadząca Zapisy online

Działania dla mózgu, czyli jak się odżywiać i jak się uczyć, żeby lepiej pamiętać?

Anna Guć

 Szkolenie RP (POP)

Dziecko z cukrzycą w szkole

Anna Kowalczyk

 Szkolenie RP (POP)

Innowacje pedagogiczne w szkole – nie taki diabeł straszny

Ilona Lewandowska

 Szkolenie RP (POP)

Jak aktywizować/ motywować uczniów podczas lekcji on-line?

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (POP)

Jak to robią najlepsi wychowawcy? Interwencja kryzysowa w realizacji zadań wychowawczo – psychoprofilaktycznych

Ewa Ruszkowska

 Szkolenie RP (POP)

Jak wspierać uczniów w uczeniu się?

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (POP)

Lekcje o zdrowiu, czyli dlaczego i jak promować prawidłowe odżywianie? Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Anna Guć

 Szkolenie RP (POP)

Lekcje sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (POP)

Metoda gamifikacji w pracy z zespołem klasowym

Małgorzata Ziarnowska

 Szkolenie RP (POP)

Metody dialogiczne w pracy nauczyciela i wychowawcy

Małgorzata Ziarnowska

 Szkolenie RP (POP)

Motywująca informacja zwrotna i narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (POP)

Narzędzia TOC w edukacji, czyli jak rozwijać umiejętność czytania i logicznego myślenia?

Anna Guć

 Szkolenie RP (POP)

Ocenianie kształtujące w wychowaniu fizycznym

Tomasz Kuś

 Szkolenie RP (POP)

Potencjał ucznia – jak go rozpoznać i wykorzystać?

Agata Janiak, Dorota Błaszczyk

 Szkolenie RP (POP)

W trosce o dobrostan – zarządzanie energią życiową jako profilaktyka zdrowotna

Ewa Ruszkowska

 Szkolenie RP (POP)

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH C.D.

Temat Osoba prowadząca Zapisy online

Dlaczego Cię nie rozumiem, dlaczego Ty nie rozumiesz mnie?” – zaburzenia zdolności niewerbalnego uczenia się u dzieci ze SPE

Adriana Dzieran

 Szkolenie RP (cd)

Jak integrować zajęcia wychowania fizycznego z innymi przedmiotami nauczania – jakimi i w oparciu o jaki motyw?

Tomasz Kuś

 Szkolenie RP (cd)

Myślenie wizualne w szkole

Anna Kowalczyk

 Szkolenie RP (cd)

Narzędzia TIK w nowoczesnych metodach nauczania

Alicja Ingram

 Szkolenie RP (cd)

Ocenianie kształtujące – prosty sposób na poprawę motywacji uczniów do uczenia się

Grażyna Raźniewska

Jadwiga Wysocka

 Szkolenie RP (cd)

Odpowiedzialność prawna nauczycieli w kontekście aktualnych przepisów prawa oświatowego

Grażyna Raźniewska

 Szkolenie RP (cd)

Opracowanie i wdrożenie innowacji w przedszkolu – zadanie (nie tylko) dla ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Kamila Wolska

 Szkolenie RP (cd)

Organizacja i realizacja procesu dydaktycznego – źródła motywacji uczniów oraz inspiracji nauczycieli

Olgierd Neyman

 Szkolenie RP (cd)

Profil szkoły jako skuteczne narzędzie diagnozy i ewaluacji

Olgierd Neyman

 Szkolenie RP (cd)

Raport z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty i co dalej? – wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej

Ilona Lewandowska

 Szkolenie RP (cd)

Szkoła w aspekcie aktualnych przepisów prawa oświatowego

Grażyna Raźniewska

 Szkolenie RP (cd)

Wizerunek w pracy nauczyciela

Anna Kowalczyk

 Szkolenie RP (cd)

Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie

Alicja Ingram

 Szkolenie RP (cd)
WODN w Sieradzu
Kategoria:
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Dokumentacja i egzamin nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

 5 godzin,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

 Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia

Prawo oświatowe dla nauczycieli

 6 godzin,

Grażyna Raźniewska

30 PLN

 Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia

Przygotowanie dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

 5 godzin,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty

 5 godziny,

Krystyna Juźwicka

30 PLN

Krystyna Juźwicka - zapisy na szkolenia 

Zachowaj zdrowie – profilaktyka wypalenia zawodowego

 10 godzin,

Dorota Wiśniewska

40 PLN

 Dorota Wiśniewska - zapisy na szkolenia

Zbliża się koniec stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

 12 godzin,

Grażyna Raźniewska

40 PLN

 Grażyna Raźniewska - zapisy na szkolenia
WODN w Sieradzu
Kategoria:
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

Canva – wszechstronne narzędzie dla nauczyciela i ucznia

 2 godziny,

Dorota Błaszczyk

Agata Janiak

20 PLN

Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia 

Chmura – włącz cyfrowy dialog ze światem

 6 godzin,

Alicja Ingram

30 PLN

 Alicja Ingram - zapisy na szkolenia

Cyberbezpieczny, czyli jaki?

 5 godzin,

Alicja Ingram

30 PLN

 Alicja Ingram - zapisy na szkolenia

Doświadczenie zdalnego nauczania w warunkach szkoły tradycyjnej

 6 godzin,

Dorota Błaszczyk

Agata Janiak

30 PLN

Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia 

Dziecko w sieci – włącz czujność

 5 godzin,

Alicja Ingram

30 PLN

 Alicja Ingram - zapisy na szkolenia

E-formularz – włącz oszczędność czasu

 6 godzin,

Alicja Ingram

30 PLN

 Alicja Ingram - zapisy na szkolenia

E-planowanie – włącz turbo wydajność

 6 godzin,

Alicja Ingram

30 PLN

 Alicja Ingram - zapisy na szkolenia

E-przybornik – włącz tryb nowoczesnego belfra

 12 godzin,

Alicja Ingram

40 PLN

 Alicja Ingram - zapisy na szkolenia

Home office – włącz automatyzację w MS Word

 6 godzin,

Alicja Ingram

30 PLN

 Alicja Ingram - zapisy na szkolenia

Innowacja pedagogiczna krok po kroku – od pomysłu do wdrożenia

 20 godzin,

Ilona Lewandowska

100 PLN

Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia 

Jamboard i Slidesmania – narzędzia, które warto znać

 2 godziny,

Dorota Błaszczyk

Agata Janiak

20 PLN

 Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia

Klasa on-line – jak ją integrować?

 10 godzin,

Jadwiga Wysocka

40 PLN

Jadwiga Wysocka - zapisy na szkolenia 

Kody QR wspomaganiem procesu nauczania

 2 godziny,

Marcin Lewandowski

forma bezpłatna

Marcin Lewandowski - zapisy na szkolenia 

Komórka na lekcji ?! – funkcjonalne wykorzystanie smartfona

 2 godziny,

Dorota Błaszczyk

Agata Janiak

20 PLN

Dorota Błaszczyk - zapisy na szkolenia 

Kształtowanie dobrych nawyków nastolatków

 5 godzin,

Olgierd Neyman

30 PLN

 Olgierd Neyman - zapisy na szkolenia

Metoda dociekań filozoficznych (P4C) w praktyce szkolnej

 4 godziny,

Małgorzata Ziarnowska

30 PLN

Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia 

Metoda myślenia projektowego (Design Thinking) przygotowaniem ucznia do studiów i pracy

 16 godzin,

Małgorzata Ziarnowska

50 PLN

Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia 

Metody dialogiczne w pracy nauczyciela i wychowawcy

 4 godziny,

Małgorzata Ziarnowska

30 PLN

Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia 

Myślenie krytyczne – wykorzystanie rutyn na zajęciach przedmiotowych i godzinie wychowawczej

 8 godzin,

Małgorzata Ziarnowska

30 PLN

Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia 

Notatki graficzne – sketchnotki sposobem na utrzymanie uwagi ucznia

 4 godziny,

Małgorzata Ziarnowska

30 PLN

Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia 

Obraz w nauczaniu i budowaniu relacji

 4 godziny,

Małgorzata Ziarnowska

30 PLN

 Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia

Plan Daltoński w edukacji zdalnej i stacjonarnej

 5 godzin,

Jadwiga Wysocka

30 PLN

 Jadwiga Wysocka - zapisy na szkolenia

Różne oblicza notowania

 4 godziny,

Anna Kowalczyk

forma bezpłatna

 Anna Kowalczyk - zapisy na szkolenia

Statystyka dla laika – jak analizować wyniki egzaminu ósmoklasisty?

 20 godzin,

Ilona Lewandowska

100 PLN

 Ilona Lewandowska - zapisy na szkolenia

Świetlica i zajęcia pozalekcyjne szkolną przestrzenią czasu wolnego

 18 godzin,

Dorota Staszak

Justyna Glinkowska

50 PLN

 Dorota Staszak - zapisy na szkolenia

Uczeń z doświadczeniem migracji w mojej szkole

 4 godziny,

Małgorzata Ziarnowska

30 PLN

 Małgorzata Ziarnowska - zapisy na szkolenia

Warsztaty z podstaw dietetyki

 10 godzin,

Anna Guć

40 PLN

 Anna Guć - zapisy na szkolenia

Wizerunek w pracy nauczyciela

 2 godziny,

Anna Kowalczyk

forma bezpłatna

 Anna Kowalczyk - zapisy na szkolenia

Zastosowanie chusty animacyjnej KLANZY w pracy z tekstem literackim

 6 godzin,

Wiesława Chlebowska

30 PLN

Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Zastosowanie narzędzi TOC w pracy z tekstem na różnych przedmiotach

 10 godzin,

Anna Guć

Wiesława Chlebowska

40 PLN

 Anna Guć - zapisy na szkolenia

Zmień lekcję w przygodę, czyli przepis na escape room w praktyce

 2 godziny,

Anna Kowalczyk

forma bezpłatna

 Anna Kowalczyk - zapisy na szkolenia

Znajdź miejsce w sobie – przewrotnie na temat autorefleksji

 5 godzin,

Alicja Ingram

30 PLN

 Alicja Ingram - zapisy na szkolenia

WODN w Sieradzu
Kategoria:
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

Aktywny bibliotekarz – nowoczesna biblioteka

 5 godzin,

Barbara Modrzejewska

40 PLN

 Barbara Modrzejewska - zapisy na szkolenia

Darmowe narzędzia TIK do tworzenia quizów czytelniczych w bibliotece szkolnej

 12 godzin,

Wiesława Chlebowska

40 PLN

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Ewidencjonowanie darmowych podręczników

 4 godziny,

Wiesława Chlebowska

forma bezpłatna

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Jak wspierać uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej? - przykłady działań nauczyciela bibliotekarza

 5 godzin,

Wiesława Chlebowska

30 PLN

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

 5 godzin,

Wiesława Chlebowska

30 PLN

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Poznajemy baśnie z narzędziami krytycznego myślenia TOC

 12 godzin,

Wiesława Chlebowska

40 PLN

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia

Praca w programie dla bibliotek szkolnych Mol Optivum i MOL NET+

 4 godziny,

Wiesława Chlebowska

forma bezpłatna

 Wiesława Chlebowska - zapisy na szkolenia