98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Historia, WOS

WODN w Sieradzu
Odsłony: 2729
Temat Liczba godzin Osoba prowadząca Koszt Zapisy online

Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Nauczanie i ocenianie zdalne na lekcjach historii

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach historii

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Przed egzaminem z historii. Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty z historii w 2024 roku

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych przez Instytut Pamięci Narodowej

 3 godziny,

Przedstawiciel IPN

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie techniki IT w nauczaniu historii

 6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego na lekcjach historii

6 godzin,

Janusz Jasiński

30 PLN

 Janusz Jasiński - zapisy na szkolenia

Kategoria: