Gdy płonie las
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

Klauzula informacyjna

Nie najlepszy teraz czas, gdy płonie las, by pisać i czytać o niezbędnych zmianach, które winny dokonać się w polskim systemie edukacji. Najpierw musi zostać przywrócona należna nauczycielskiej profesji godność wyrażająca się także w godziwej zapłacie; należy zaniechać haniebnych praktyk deprecjonowania pracy nauczycieli. Potem można będzie rozmawiać i wypracowywać optymalne modele funkcjonowania szkoły. Dzisiaj, do wykorzystania w przyszłości, w spokojniejszych czasach, warto sięgnąć po raport „Szkoła dla innowatora. Kształcenie kompetencji proinnowacyjnych” przygotowany pod kierunkiem dr hab. prof. nadzw. Jana Fazlagicia na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Autorzy wskazują na nienowe problemy, dość dobrze zdiagnozowane. Rzecz tylko w tym, co się jeszcze musi wydarzyć, ile raportów powstać, ile działań odśrodkowych przebić do powszechnej świadomości, by… ruszyć z posad bryłę (szkolną) świata.

Dobrej lektury, w ten trudny dla Państwa, Braci Nauczycielskiej, czas życzymy.

Copyright 2020 WODN w Sieradzu