98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Ogłoszenia

WODN w Sieradzu
Odsłony: 197

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Departament Kultury i Edukacji wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym oferty programu ERASMUS+ organizowanego dla sektora Kształcenie Zawodowe oraz sektora Edukacji Dorosłych.

Szczegółowy program spotkania:

  1. Oferta sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe (zasady wnioskowania, charakterystyka działań, zasady finansowania, kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków, terminy wnioskowania).
  2. Prezentacja projektu „dobrej praktyki” realizowanego przez beneficjenta sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe z województwa łódzkiego.
  3. Oferta sektora Edukacji dorosłych (zasady wnioskowania, charakterystyka działań, zasady finansowania, kryteria formalne i merytoryczne oceny wniosków, terminy wnioskowania).
  4. Prezentacja projektu „dobrej praktyki” realizowanego przez beneficjenta sektora Edukacja Dorosłych z województwa łódzkiego.
Kategoria: