98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

Konkursy

Janusz Jasiński
Odsłony: 350

Celem Konkursu jest:
1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;
3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;
5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

Zasięg Konkursu i Uczestnicy
1. Konkurs prowadzony jest na terenie województwa łódzkiego.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez uczestników pracy pn. „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa Łódzkiego” w jednej z podanych kategorii w zależności od rodzaju szkoły:
1) komiks – wykonują uczniowie szkół podstawowych, powinien tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 1 a maksymalnie 3 ponumerowanych stron formatu A4, wykonany techniką dowolną, bohater komiksu – postać żołnierza wyklętego z województwa łódzkiego;
2) prezentacja multimedialna – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, powinna być stworzona w programie komputerowym do tworzenia prezentacji oraz zapisana na płycie CD bądź DVD. Powinna zawierać maksymalnie 10 slajdów (bez slajdu tytułowego), może posiadać część graficzną i tekstową;
3) film – wykonują uczniowie szkół ponadpodstawowych, może być nakręcony telefonem komórkowym, kamerą lub aparatem fotograficznym, czas trwania – maksymalnie 4 minuty, film zapisany na płycie CD bądź DVD, rozmiar maksymalny pliku – do pojemności 4 GB.

do pobrania

Plakat A3 do wydruku - KONKURS Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego

Regulamin Konkursu Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego

Karta zgłoszeniowa do konkursu pn. „Żołnierze Wyklęci na terenie województwa łódzkiego”

 

Kategoria: