Konkursy
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny WODN w Sieradzu

Formy doskonalenia i dokształcania. Rok szkolny 2020/2021

Platformy

Nasz Facebook

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Klauzula informacyjna

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia nauczycieli do udziału w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Twoje dane Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli."

Program jest realizowany od 2009 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Upowszechnienia wiedzę o ochronie danych osobowych wśród dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.

W obecnym roku szkolnym XI edycję programu zainauguruje szkolenie online zorganizowane przez Jana Nowaka, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji na stronie uodo.gov.pl/p/tdts

 

Jesteś nauczycielem lub nauczycielką i uczysz szacunku dla różnorodności i praw człowieka? Zgłoś się do Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Nabór trwa do 18 października.

pełna informacja o konkursie

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” przyznawana jest nauczycielom i nauczycielom, którzy:

• uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych,
• odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej,
• realizują konkretne projekty i działania angażujące dzieci oraz młodzież,
• ze swoimi działaniami wychodzą poza standard szkolny.

Nabór zgłoszeń trwa do 18.10.2020 roku i jest prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Kandydat/ka powinien/a wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy, do którego należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty tj. dwie rekomendacje, do 5 załączników, esej na temat umieszczony w formularzu zgłoszeniowym. Wszystkie dokumenty muszą zostać wgrane na platformę.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i FAQ.

Czytaj więcej: Nagroda „Za naprawianie świata” dla nauczycieli – otwarty nabór!

Rejonowa Komisja Konkursowa Konkursu Języka Angielskiego odwołuje II etap konkursu;
z powodu ogłoszonej pandemii jego przeprowadzenie nie jest możliwe.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich opiekunom za udział w I etapie konkursu.
 
Życzymy wszystkiego dobrego w nadchodzącym czasie, a wkrótce - spokojnych i bezpiecznych wakacji.
 
W imieniu RKK
Krystyna Juźwicka

Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego XIII Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.

 

Rejonowa Komisja Konkursowa XIII Konkursu Języka Angielskiego podjęła decyzję o obniżeniu progu procentowego kwalifikującego ucznia do etapu rejonowego.

Do eliminacji rejonowych zakwalifikowani zostali uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów za udzielenie poprawnych odpowiedzi.

 

Czytaj więcej: Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego XIII Konkursu Języka Angielskiego

Fundacja Przedsiębiorczości Revas ma zaszczyt zaprosić nauczycieli szkół ponadpodstawowych w Polsce do zgłaszania zespołów uczniowskich, do kolejnej edycji Ogólnopolskiego konkursu "Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 3”. Celem konkursu jest kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi dydaktycznych jakimi są Branżowe Symulacje Biznesowe. Konkurs jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz licznych Kuratoriów Oświaty.

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników do „Szkolnych Mistrzostw Menedżerskich 3” ruszy 02.03.2020 i będzie trwała do 13.03.2020 oraz zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach:

· Licea ogólnokształcące

· Technika oraz szkoły branżowe

Nauczyciel zgłasza 3-osobowy zespół do udziału w konkursie poprzez:

· Uzupełnienie formularza zgłoszeniowego on-line,

· Przesłanie drogą elektroniczną wypełnionego wniosku wraz z pieczęcią i podpisem Dyrektora szkoły (skan),

· Przesłanie drogą elektroniczną zgody opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na przetwarzanie i publikację danych osobowych.

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń!

Opis

W ramach konkursu Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 3 uczniowie stworzą 112 zespołów, które rywalizować będą ze sobą z wykorzystaniem symulacji biznesowych "Agencja eventowa” – uczniowie z techników i szkół branżowych oraz „Salon kosmetyczny” – uczniowie z liceów ogólnokształcących. W symulacji uczniowie wcielą się w rolę współwłaściciela firmy i będą zajmować się m.in.: tworzeniem stanowisk, zakupem sprzętu, zamawianiem zasobów, wyposażania zakładu oraz poczekalni, zatrudnianiem pracowników, ustalaniem pakietów wynagrodzeń, szkoleń, a także wykorzystaniem w swoim biznesie reklamy tradycyjnej oraz internetowej. Ocenie poddane zostaną postępy zespołów w zakresie zysku, wygenerowanego popytu, utraconej sprzedaży, jakości produktu, zadowolenia pracowników. Pierwszy etap konkursu to eliminacje – uczniowie rywalizować będą ze sobą online. Następnie 16 zespołów z najlepszymi wynikami spotka się na 2-dniowym finale w czerwcu 2020 w Rzeszowie (8 zespołów z liceów ogólnokształcących oraz 8 zespołów ze techników i szkół branżowych).

Czytaj więcej: Szkolne Mistrzostwa Menedżerskie 3

Copyright 2020 WODN w Sieradzu