98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Konkurs plastyczno-czytelniczy dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu powiatu pajęczańskiego. Organizatorem konkursu jest Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu Filia w Pajęcznie oraz Sieć współpracy i samokształcenia „Aktywny bibliotekarz-aktywna biblioteka”.
Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, rozwijanie pasji i zainteresowań czytelniczych, doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania różnych technik plastycznych, rozwijanie twórczej inwencji i wyobraźni.

Regulamin   Karata zgłoszenia ucznia

WODN w Sieradzu
Kategoria:

projektanci edukacji

Wydawnictwo edukacyjne Nowa Era zaprasza nauczycieli do udziału w 12. edycji konkursu grantowego “Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu”. Wystarczy zgłosić pomysł na działania edukacyjne, realizowane razem z uczniami. Aż 80 inicjatyw otrzyma od organizatora wsparcie finansowe. Udział w konkursie jest też niepowtarzalną okazją dla uczestników do zdobycia wsparcia merytorycznego i doświadczenia w realizacji projektów: edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i społecznych. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie https://projektanciedukacji.pl/ 
Na pomysły organizatorzy czekają do 29 listopada!

WODN w Sieradzu
Kategoria:

konkurs wiedzy o komiksieKonkurs skierowany jest do zainteresowanej tematyką komiksów młodzieży klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół średnich z terenu powiatów: sieradzkiego, łaskiego i zduńskowolskiego. Zadanie uczestników polega na rozwiązaniu krzyżówki konkursowej, podaniu prawidłowego hasła i wypełnieniu wszystkich pól oraz napisaniu eseju na temat "Mój ulubiony/wymarzony bohater mangi lub anime".

 Więcej informacji na stronie

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy do udziału w XIV Rejonowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych rejonu sieradzkiego.

Eliminacje szkolne odbędą się dnia 28 stycznia 2022 – proponowana godzina rozpoczęcia testu to godzina 12.00.
Etap rejonowy - eliminacje pisemne- przeprowadzone zostaną w dniu 13 maja 2022 roku – o godz. 15.00.
Etap rejonowy - eliminacje ustne - przeprowadzone zostaną w dniu 3 czerwca 2022 roku o godz. 15.00
Eliminacje pisemne i ustne etapu rejonowego Konkursu Języka Angielskiego odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 90.

Czytaj więcej: XIV Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego
Sylwester Płachta
Kategoria:

LOGO2

 

W związku z uchwałą Sejmu RP z 27 listopada 2020 r. ustanawiającą rok 2021 Rokiem Tadeusza Różewicza Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie poświęconym twórczości i biografii poety oraz dziejom Polski i jej kultury.

Konkurs ma charakter drużynowy i składa się z trzech etapów obejmujących przygotowanie audycji radiowej lub e-gazety, zdalne rozwiązywanie pisemnych zadań oraz finałowego quizu. Dla zwycięskich drużyn przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Termin zgłoszeń: 20 października 2021 r.​

Pliki do pobrania:

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, mających na celu rozwój jakości kapitału ludzkiego województwa łódzkiego poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców regionu, realizowanych poprzez:
- stymulowanie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego;
- tworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego;
- rozwijanie kompetencji kluczowych od najmłodszych lat, ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności.
Do pobrania:
1. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert
2. Karta oceny formalnej
3. Karta oceny merytorycznej
Data publikacji: 30 czerwca 2021 r.
Najważniejsze informacje o konkursie:
 wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu www.witkac.pl
 suma środków do rozdysponowania w konkursie - 50 000 zł
 maksymalna kwota wnioskowanej dotacji - 10 000 zł
 wymagany wkład własny - 10 % całkowitych kosztów realizacji zadania (wkład finansowy i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – minimum 8% całkowitych kosztów realizacji zadania)
 do kiedy trwa nabór ofert - do 23 lipca 2021 r. do godziny 23:59:59
 do 30 lipca 2021 r. do godziny 16.00 należy złożyć podpisane potwierdzenie złożenia oferty w portalu witkac.pl
 kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu - do 30 września 2021 r.
 od kiedy można realizować zadania - od 01 października 2021 r. (do 31 grudnia 2021 r.)
 w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana można proporcjonalnie obniżyć wkład własny
Na co zwrócić uwagę biorąc udział w konkursie i wypełniając ofertę:
 można złożyć tylko jedną ofertę
 w punkcie III.6. należy wpisać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
 w przypadku, gdy koszt zakupu rzeczy ruchomej w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekracza 5 000 zł, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tego kosztu zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych
 w przypadku, gdy koszty administracyjne w pkt V.A oferty „Zestawienie kosztów realizacji zadania” przekraczają 10 % wnioskowanej dotacji, należy w punkcie VI oferty „Inne informacje” prawidłowo wyliczyć jaka część tych kosztów zostanie pokryta z dotacji, a jaka z innych środków finansowych.

Treść ogłoszenia konkursowego

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu serdecznie zapraszają nauczycielki i nauczycieli wychowania fizycznego do udziału w Konkursie "SPRAWNY WUEFISTA" , który odbędzie się w dniach 12 - 13 czerwca 2021 roku. To w formie zabawy element doskonalenia zawodowego i rywalizacji, upowszechniający dyscypliny sportu ważne z punktu widzenia realizacji podstawy programowej i sprawności ruchowej dzieci i młodzieży.

Wszystkie szczegółowe informacje umieszczone są w załączonym Regulaminie.

Zachęcamy do zapisywania się i wzięcia udziału.

WODN w Sieradzu
Kategoria:

Przedszkola, oddziały przedszkolne i klasy „0”

I miejsce Anastazja Sobczak
SP w Chlewie
II miejsce Nadia Lasota
SP w Broszkach
III miejsce Oliwia Walasiak
SP w Kliczkowie Wielkim
     
 Wyróżnienie Anna Idzikowska Publiczne Przedszkole nr 3
w Zduńskiej Woli
 Wyróżnienie Zuzanna Krzyżańska Publiczne Przedszkole w Widawie  Wyróżnienie Oliwia Wolska Publiczne Przedszkole
w Brąszewicach


Klasy 1-3 szkoły podstawowej

I miejsce Wiktoria Pietrzak
SP w Sieńcu
 II miejsce Natalia Kołodziejczak
SP w Kwaskowie
 III miejsce Cyprian Tworek
SP10 w Sieradzu
     
 Wyróżnienie Cyprian Kazimierczak
SP w Szynkielowie
 Wyróżnienie Emilia Woźniak
SP nr 2 w Pajęcznie
 Wyróżnienie Przemysław Januszewski
SOSW w Dziełoszynie


Klasy 4-8 szkoły podstawowej

uzasadnienie wyboru zawodu uzasadnienie wyboru zawodu uzasadnienie wyboru zawodu
 I miejsce Kasjan Krzysztofiak
SP w Unikowie
 II miejsce Zofia Mizerska
SP nr 5 w Zduńskiej Woli
 III miejsce Marlena Jaglińska
SP w Białej
     
uzasadnienie wyboru zawodu uzasadnienie wyboru zawodu uzasadnienie wyboru zawodu
 Wyróżnienie Alan Sztuder
SP we Włyniu
 Wyróżnienie Anna Nąckiewicz
SP w Działoszynie
 Wyróżnienie Hanna Molska
SP nr 10 w Zduńskiej Woli