Konkursy
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Nasz Facebook

Nasze szkolenia - kalendarz

Poprzedni miesiąc Styczeń 2020 Następny miesiąc
N P W Ś C Pt S
week 1 1 2 3 4
week 2 5 6 7 8 9 10 11
week 3 12 13 14 15 16 17 18
week 4 19 20 21 22 23 24 25
week 5 26 27 28 29 30 31

Zapal Czerwoną Lampkę

Platformy

Klauzula informacyjna

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłasza Konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”

Wnioski można składać od dnia 03.02.2020 r. do 21.02.2020 r. w jeden z dwóch wskazanych w Regulaminie sposobów. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Formularze wniosków zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania:

Regulamin Konkursu
Instrukcja rozliczania projektu konkursowego wraz z wnioskiem o dokonanie płatności ze środków WFOŚiGW w Łodzi (pakiet)

XIII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych rejonu sieradzkiego w roku szkolnym 2019/2020

Wzorem lat ubiegłych, w roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do udziału w XIII Rejonowym Konkursie Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych rejonu sieradzkiego.

Eliminacje szkolne odbędą się dnia 17 lutego 2020 roku – proponowana godzina rozpoczęcia testu to godzina 12.00.
Etap rejonowy - eliminacje pisemne- przeprowadzone zostaną w dniu 4 maja 2020 roku – o godz. 15.00.

Etap rejonowy - eliminacje ustne - przeprowadzone zostaną w dniu 18 maja 2020 roku o godz. 15.00

Eliminacje pisemne i ustne etapu rejonowego Konkursu Języka Angielskiego odbędą się w Szkole Podstawowej nr 2 w Zduńskiej Woli, ul. Spacerowa 90.

REGULAMIN KONKURSU, FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU UCZNIÓW W KONKURSIE ORAZ WZÓR PROTOKOŁU ELIMINACJI SZKOLNYCH 

Zgłoszenia uczniów do konkursu (według zamieszczonego wzoru formularza) należy przysyłać do dnia 3 lutego 2020 roku na adres WODN w Sieradzu:

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
ul. 3 Maja 7, 98-200 Sieradz
XIII Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
Rejonowa Komisja Konkursu Języka Angielskiego

Zapraszamy !!!

Szanowni Państwo

Biuro Programu „Niepodległa” we współpracy z Urzędem Transportu Kolejowego przygotowało bezpłatną wystawę poświęconą kolejom II Rzeczypospolitej. Ekspozycja do pobrania za strony niepodlegla.gov.pl jest przeznaczona m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, szkół i placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych.

Wystawa „Stacja: Niepodległa. Na torach II RP” to materiał popularnonaukowy, który można wykorzystywać m.in. z okazji rocznic związanych z procesem odzyskania przez Polskę niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.  Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie informacji o wystawie do szkół, instytucji kultury, organizacji pozarządowej  oraz mediów lokalnych. Wystawę wystarczy pobrać i wydrukować w dowolnej wielkości i na dowolnym nośniku albo powiesić na własnej stronie internetowej.

Ekspozycja składa się z 8 plansz. Na granatowym tle, które nawiązuje do koloru munduru polskich kolejarzy z okresu międzywojennego, przedstawiono archiwalne zdjęcia i mapy, a także teksty dotyczące odradzania się polskiego kolejnictwa, licznych wyzwań odbudowy sieci komunikacyjnej II RP i rezultatów tego procesu. Plansze tworzą chronologiczną całość:

 • Pierwsze tory na ziemiach polskich
 • Mamy Niepodległą!
 • Wyzwania odbudowy w liczbach
 • Dworce jak malowane
 • Kolejowy krwiobieg II RP
 • Stary tabor i nowe słowa
 • Stoi na stacji lokomotywa
 • Sukces dwudziestolecia

Wystawę można pobrać ze strony https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/stacja-niepodlegla-na-torach-ii-rp-bezplatna-wystawa-do-pobrania/

Biuro Programu "Niepodległa"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w 6 edycji konkursu "Postaw na Słońce".

Konkurs badawczy „Postaw na Słońce” ma na celu rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach OZE (Odnawialne Źródła Energii), czyli urządzeniach, pozwalających wytwarzać energię elektryczną we własnym zakresie na swój własny użytek. Szczególny nacisk w konkursie położony jest na fotowoltaikę, czyli technologie przetwarzania energii słonecznej na elektryczną.

Na projekt składają się dwa ogólnopolskie konkursy – badawczy i filmowy. Do konkursu badawczego może zgłosić się jeden zespół ze szkoły, składający się z maksymalnie 10 uczniów i nauczyciela. W konkursie filmowym może wziąć udział dowolna liczba maksymalnie 6 osobowych drużyn ze szkoły.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Projekt prowadzony jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie https://postawnaslonce.pl/


Dorota Komar
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Kultury i Edukacji
Wydział Edukacji

Rusza XVIII edycja Konkursu propagujacego wiedzę ekonomiczną, którego organizatorem jest Narodowy Bank Polski. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodych ludzi tematyką ekonomiczną oraz zachęcenie nauczycieli do wdrażania elementów praktycznych w nauczaniu ekonomii. Termin nadsyłania prac mija 15 października.
 Szczegóły i regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronie https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2019/praca-pisemna/index.html

 

grudzinskiOgólnopolski konkurs historyczny
„»Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach«. Gustaw Herling-Grudziński na tle historii Polski”.

1. Organizatorzy:
Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, 91-479 Łódź, ul. Orzeszkowej 31/35.

2. Cele konkursu:
• poznanie biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
• poszerzenie i ugruntowanie wiedzy o dziejach Polski w okresie II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem historii represji wobec obywateli polskich w ZSRS
• kształtowanie umiejętności opracowywania krótkich tekstów dziennikarskich, literackich i popularnonaukowych
• kształcenie umiejętności pracy zespołowej

3. Warunki udziału w konkursie:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
• Konkurs jest dwuetapowy.
• Do konkursu przystępują trzyosobowe zespoły uczniowskie.
• W konkursie mogą wziąć udział maksymalnie trzy zespoły z jednej szkoły. Każdy zespół może zgłosić jedną pracę konkursową.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszenia/Oświadczenie opiekuna merytorycznego

Formularz zgłoszenia/ Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu

Formularz zgłoszenia/ Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło XIII edycję nagrody dla nauczycieli uczących tolerancji - Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". Nagroda jest wyróżnieniem nadawanym pedagogom, którzy zajmują się edukacją międzykulturową, edukacją o Holokauście i prawach człowieka, działaniami na rzecz szacunku dla innych. Wysokość nagrody to 15 tys. złotych. 

Zgłoszenie do Konkursu: https://sendler.ceo.org.pl/aktualnosci/uczysz-otwartosci-i-szacunku-dla-roznorodnosci-zglos-sie-do-nagrody-sendlerowej

Wyniki Konkursu Plastycznego na plakat propagujący zachowania prospołeczne w ramach projektu „Sami sobie” realizowanego w Gminie Sieradz

Hasło konkursu: Sami sobie – Jak pomagać…
Bezpieczeństwo – Uzależnienia – Przemoc – Pomoc – Prawo – jak żyć?

 

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu Plastycznego na plakat propagujący zachowania prospołeczne w ramach projektu „Sami sobie” realizowanego w Gminie Sieradz.

Wykaz prac zgłoszonych na konkurs plastyczny na plakat propagujący zachowania prospołeczne w ramach projektu „Sami sobie” realizowanego w Gminie Sieradz

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje, że Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć rozpoczęła nabór wniosków do projektu pn.: mPotęga .

Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazanie im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia.

Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki.

Zasady programu:

- Wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki oraz grupy nieformalne z całej Polski;
- Programem grantowym obejmujemy dzieci uczące się klasach 4-8 szkoły podstawowej;
- Propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki;
- Przyznawane są granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł.

Nabór wniosków trwa do 8 maja br.

Więcej informacji oraz formularze wnioskowe dostępne są na stronie www.mPotega.pl

Copyright 2020 WODN w Sieradzu