Proponowane zabawy rozwijają różne aspekty twórczości dziecka
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Zdalna praca szkolnych specjalistów

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

Klauzula informacyjna

Każde dziecko ma potencjał twórczy, jednakże występują znaczne zróżnicowania u poszczególnych dzieci. Różnorodność poziomów myślenia, wyobraźni, postrzegania rzeczywistości, aktywności zależy przede wszystkim od dziedziczonych predyspozycji, od jakości środowiska rodzinnego dziecka oraz stosowanych przez nauczycieli metod i środków w procesie uczenia się.

Świat na żółto i na niebiesko

Każdy uczestnik zabawy - dzieci/dorośli - wybiera fragmenty otaczającej rzeczywistości w kolorze żółtym i niebieskim i maluje na swojej kartce lub na kilku kartkach. Po zakończonym malowaniu łączymy wszystkie kartki w wielki obraz z połączonych prac i wymyślamy tytuł powstałego dzieła.

Malowanie inspirowane wierszem

Dorosły czyta dziecku zwrotkę wiersza, robi przerwę i w tym czasie dziecko maluje to, co usłyszało. Kiedy dziecko skończy, dorosły czyta kolejną zwrotkę, po czym dziecko maluje na kolejnej kartce, to co usłyszało. Aktywność jest powtarzana w takim rytmie tyle razy, ile jest zwrotek w wierszu.

Warto zrobić, wspólnie z dzieckiem, książeczkę z jego ilustracji. Dopełnieniem będzie naklejenie, albo zapisanie na poszczególnych stronach kolejnych zwrotek wiersza.

Podróżowanie na planety

Robimy pociąg lub kółko i poruszamy się w rytm muzyki. Zmiana muzyki będzie oznaczać dotarcie do wyznaczonej planety.

Planeta śmiesznych kroków – każdy wymyśla swoje kroki i porusza się w ten wymyślony sposób.

Planeta rysowania – rysujemy do muzyki wybranym kolorem kredki, po zakończeniu rysowania wszyscy komponują wspólny obraz i wymyślają dla niego tytuł.

Planeta milczących plemion – każdy za zadanie ma ułożyć swoje imię za pomocą gestów.

Moja wymarzona planeta - dziecko wymyśla nazwę swojej wymarzonej planety i to, co się tam robi.

Portrety

Na szablonie portretu dzieci tworzą twarze wg własnego pomysłu, np. doklejają lub dorysowują włosy, oczy, piegi ,okulary …..

Nowe nazwy przedmiotów

Dorosły kładzie na stole kilka przedmiotów dowolnie wybranych, np. książka, kubek, nożyczki, klocek, kartka, serwetka, doniczka. Dzieci mają wymyślić nowe nazwy tych przedmiotów, potem podchodzą do dorosłego i podają swoją pomysły, które są zapisywane na kartce i wrzucane do koszyka na stole. Gdy wszyscy skończą, dorosły wyciąga kolejne karteczki i odczytuje a dzieci odgadują, do którego przedmiotu może pasować nazwa.

Zgadnij, co to jest

Dzieci i dorośli siedzą w kręgu. Kolejno jedna osoba przedstawia pantomimicznie różne przedmioty codziennego użytku np. kubek, żelazko, krzesło, odkurzacz, a pozostałe osoby zgadują, co to jest.

Woda i muzyka

Zabawa z muzyką. Dzieci są wodą, która wypełnia cała wolną przestrzeń w sali tak, aby nie było pustych miejsc. Poruszają się w rytm muzyki, naśladując ruchy wody. Gdy słychać spokojną, łagodną, uczestnicy w wolnych krokach i gestach naśladują powolne i spokojne ruchy wody. Gdy zaś muzyka jest szybka, naśladują gwałtowne ruchy wody, wzburzone fale. Muzyka zmienia się co kilka taktów.

Plakat

Każdy uczestnik zabawy wydziera z gazety, czasopisma wybrany obrazek lub postać oraz wycina z bibuły czy kolorowego papieru jakiś kształt, a następnie nakleja je w dowolnym miejscu na dużym arkuszu papieru. Kolejno doklejane są nowe elementy, zmieniają wygląd pracy i dopiero ostatnia osoba zamyka całość działania. W ten sposób powstaje wspólny obraz, może zastanowić się, jaki tytuł nadać wspólnemu dziełu.

Dobrego i miłego uczenia się w zabawie życzy Dorota Wiśniewska

BIP

Copyright 2020 WODN w Sieradzu