Na matematykę dobra gra. Propozycja dla klas 1 – 8 szkoły podstawowej
Kontakt
tel. 43 822 36 91
email: wodn@wodnsieradz.edu.pl adres: Sieradz, ul. 3 Maja 7

WODN w Sieradzu

 • 1 WODN w Sieradzu

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na terenie województwa łódzkiego i funkcjonuje od 1989 roku. Organem prowadzącym WODN jest Samorząd Województwa Łódzkiego. Celem naszej działalności jest wspomaganie jakości pracy szkół oraz pomoc nauczycielom w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
  Zapraszamy
 • 2 Nasze działania

  Działania, które podejmujemy umożliwiają nauczycielom doskonalenie i zdobywanie nowych kompetencji, wymianę doświadczeń pedagogicznych, inspirują twórczo poszukiwania oraz przyczyniają się do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych. Nasza praca opiera się na poczuciu odpowiedzialności i na partnerskim współdziałaniu, zaspokaja ambicje zawodowe, daje satysfakcję oraz umożliwia rozwój osobisty.
  Zapraszamy
 • 3 Nasza propozycja

  Chcielibyśmy, aby udział w proponowanych przez nas formach doskonalenia umożliwiał Państwu poszerzanie własnej świadomości zawodowej. Jesteśmy przekonani, że aktualna oferta zaspokoi oczekiwania środowiska oświatowego oraz sprosta wymogom dynamicznej rzeczywistości szkolnej, spotykając się z życzliwym odbiorem wyrażającym się udziałem w wybranych formach doskonalenia.
  Zapraszamy
 • 4 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  The Regional Teacher Training Centre in Sieradz is a public institution which has been advising teachers in the Lodz region since 1989. Our aim is to support the quality of work in schools and help teachers in their work in the classroom. We enable the development and acquisition of new competences by the exchange of experiences, locally as well as with foreign partners, in order to inspire creative exploration.
  Welcome
 • 5 The Regional Teacher Training Centre in Sieradz

  Our work, based on a sense of responsibility and cooperation, gives satisfaction and enables personal development. Since 1st September 2014 we have been operating in two locations: Teacher Training Centre in Sieradz and our institution’s local branch in Wieluń.
  Welcome

Edukacja w czasach pandemii koronawirusa

Biuletyn Informacyjny Ery Edukacji Zdalnej

Zdalna praca szkolnych specjalistów

Biblioteki Pedagogiczne zdalnemu nauczaniu

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi

 Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu

Nasz Facebook

Platformy

Klauzula informacyjna

Na trudne czasy może gra… Ludzie grali zawsze. Ślady gier są tak stare, jak ślady cywilizacji. 

Gra nie musi być tylko zabawą i na pewno nie jest stratą czasu. Warto sięgnąć po nią teraz, gdy trzeba znaleźć zajęcie dla siedzących w domu dzieci. Na rynku jest wiele gier edukacyjnych, ale samodzielne przygotowanie może być źródłem dodatkowej frajdy, a na pewno wymaga sporo czasu…
Kilka podpowiedzi, jak przygotować grę przydatną do uczenia się matematyki, ale nie tylko. Można też ćwiczyć w ten sposób słówka lub symbole pierwiastków chemicznych.

MEMORY
Potrzebujemy arkusz kolorowego kartonu bloku technicznego, dłuższą linijkę i coś do pisania. Na brzegach kartonu zaznaczamy kropki w odległości np. 5 cm i łączymy je przy pomocy linijki poziomo i pionowo. Powstaną nam równe kwadraty. Wycinamy je. Przygotowujemy 16, 36 lub 64 kwadraty. Im więcej, tym gra będzie trudniejsza. Łączymy kwadraty w pary. Na jednym kwadracie wpisujemy działanie, na drugim wynik. Działania wybieramy biorąc pod uwagę aktualne zagadnienia z lekcji matematyki i możliwości graczy, np. tabliczkę mnożenia, działania pamięciowe, czy działania na ułamkach. Wybieramy jeden rodzaj przykładów i zwracamy uwagę, aby wyniki się nie powtarzały.
Gra gotowa, zaczynamy rozgrywkę! Tasujemy kwadraty i układamy je czystą stroną do góry tak, aby tworzyły kwadrat. Równo ułożone karty ułatwiają zapamiętanie odkrytych kart. Kolejni gracze odkrywają po dwie karty. Jeżeli odkryta zostaje para, gracz ją zabiera, jeżeli karty nie stanowią pary, zakrywa je. Wygrywa ten, kto zbierze najwięcej par.

PIOTRUŚ
Przygotowujemy karty. Może ich być 25 lub więcej, zawsze nieparzysta liczba. Dzielimy karton bloku technicznego tak, aby powstały prostokąty, np. o wymiarach 6cm x 10cm. Wycinamy je i łączymy w pary. Podobnie jak poprzednio, na jednej karcie zapisujemy działanie, a na drugiej jego wynik. Zróbmy to w górnej części karty po lewej stronie, aby napis był widoczny po ułożeniu kart w wachlarz. Na karcie bez pary zapisujemy np. liczbę 13, która nie jest wynikiem żadnego z działań – to nasz „Piotruś”. Tasujemy karty i rozdajemy graczom (nie muszą mieć takiej samej ilości kart). Każdy z graczy odkłada pary, jeżeli takie ma, pokazując je pozostałym graczom do sprawdzenia. Następnie gracze kolejno losują jedną kartę od sąsiada i sprawdzają, czy tworzy ona parę z którąś z posiadanych kart. Jeśli tak, to ją odkładają, jeśli nie – zatrzymują kartę. Losuje kolejna osoba i tak do momentu, kiedy ktoś zostanie z „Piotrusiem”.

WOJNA
Tniemy karton, jak do Piotrusia, na prostokąty. Możemy ich przygotować dowolną liczbę. Wpisujemy na nich działania – bez wyniku. Jedna strona zostaje pusta. Tasujemy karty i rozdajemy je pomiędzy graczy. Gracze równocześnie wykładają kolejne karty i zbiera je ten, który ma najwyższy wynik na swojej karcie. Jeżeli są takie same, następuje wojna – gracze wykładają jedną kartę zakrytą, a następną odkrytą i to ona decyduje o zwycięstwie. Wygrywa ten, kto zbierze wszystkie karty.

BINGO
Rysujemy lub drukujemy kwadraty podzielone na mniejsze kwadraty 3x3, 4x4 lub 5x5. Im więcej pól, tym gra będzie trwała dłużej. Prowadzący grę przygotowuje zestaw odpowiednio 9, 16 lub 25 różnych liczb, które są wynikami działań. Dyktuje je i każdy z graczy wpisuje je do swojego kwadratu w różne miejsca, aby powstały plansze różniące się układem liczb. Gdy plansze są gotowe, prowadzący podaje działanie, a gracze skreślają jego wynik na swoich planszach. Po skreśleniu podajemy dla sprawdzenia liczbę, która powinna zostać skreślona. Jeżeli ktoś skreśli wszystkie liczby w wierszu, kolumnie lub na przekątnej, krzyczy BINGO! i jest zwycięzcą. Grę można prowadzić dalej, aż wszyscy gracze otrzymają bingo.

Życzę dobrej zabawy!

Dorota Żuberek, doradca metodyczny z matematyki

 

BIP

Copyright 2020 WODN w Sieradzu