98-200 Sieradz,
ul. 3 Maja 7

wychowanie fizyczne

WODN w Sieradzu
Odsłony: 17657

Deklaracja dostępności Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • formularz kontaktowy nie posiada dołączonych etykiet tekstowych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych i video

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maciej Świątek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 43 822 36 91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
 • Adres: 98-200 Sieradz
  ul. 3 Maja 7
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 43 822 36 91

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu, wchodzą:
- Główna siedziba przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu, w której znajdują się sale wykładowe, pokoje konsultantów oraz pomieszczenia administracji. Do budynku prowadzą dwa wejścia:
 - jedno w szczycie budynku, które nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 - drugie od strony Ośrodka WORD wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich i windę.
Obiekt posiada parking z przodu budynku bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych oraz dostęp do parkingu Ośrodka WORD z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia są przystosowane do wózków inwalidzkich, w obiekcie znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych.

- Oddział w Wieluniu ul. Piłsudskiego 6,  w którym znajdują się sale wykładowe, pokój konsultantów oraz pomieszczenia administracji. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od frontu budynku, drugie z tyłu od strony parkingu. Nie są one dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt posiada parking z tyłu budynku bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia nie są przystosowane do wózków inwalidzkich.

Do pomieszczeń przy ul. 3 Maja 7 w Sieradzu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Kategoria: